• Lokalhistoria

  Testamente efter Nils Pettersson

  1903 Änkan Anna Charlotta Pettersson i Övervåltjärn hade inkommit till häradsrätten den 11 februari 1902 med ett testamente efter sin avlidne make Nils Pettersson. I testamentet hade han själv skrivit att ”Undertecknad förklarar härmed min yttersta och sista vilja vara att egendom och medel som efter mig finnas skall tillfalla…

 • Lokalhistoria

  En dyrbar brorivning

  1985 Tre miljoner kronor kommer det att kosta att riva och bygga om den spruckna gatubron  i Utansjö. Kommunstyrelsen beslöt under onsdagen att bron under järnvägsbron ska rivas och kommunen ska projektera en tunnel under järnvägsbanken tiotal meter söder om den sprickfärdiga bron. Under rivningen kommer barnen att för att…

 • Lokalhistoria

  Anträffad död vid Vålön

  1907 I närheten av Vålön påträffades ångaren Alpha i torsdags afton en s.k. storbåt, vilken föreföll misstänkt, varför ångaren styrde ned på båten, i vilken en till utseende livlös man fanns. Denne visade sig emellertid vara vid liv, varför han fördes till Utansjö, där han omedelbart avled. Det har nu…

 • Lokalhistoria

  Ångaren Hemsö på grund i Vålånger

  1906 Otrevligt var det att färdas med ångaren Hemsö lördagsafton den 9 dennes. Kommen ett stycke från Vålångers brygga gick båten över ett där befintligt grund med den påföljd att den kastades åt sidan så häftigt att vattnet steg till en meters höjd upp på däck och det var med…

 • Lokalhistoria

  Ny fackförening i Ramvik

  1906 Vid Ramvik hölls i fredagsafton ett större möte, besökt av bl.a. tre prästmän, disponent Chr. Lindeberg och andra verkets ledande män. Herr August Svensson redogjorde för de socialdemokratiska fackföreningarnas arbetssätt och principer, varpå uppstod en längre, mycket intressant debatt. Under densamma uppträdde även disponent Lindeberg, som bekant ordförande inom…