Fotogalleri

Första klass – skolfoton

Första klass 1923-1970 – 13 foton. Namnen på nedanstående foto är kompletterat av Jan-Ove Jonsson, Utansjö.

1:a klass 1923-1924 Beda Lök. Bakre raden fr. v: Iris Näsström, Rut Gustavsson, Ann-Mari Boström, Britt Boström, Ingrid Forsman, Eva Ström, Anna Wall, Ingegärd Högman, Siri Andersson, Gunborg Vestin och Judit Bylund. Mellersta raden fr. v: Majlis Olsson, Frida Granlund, Birgit Sjödin, Helly Lundkvist, Lilly Pettersson, Marianne Bergstedt, Greta Bergman, Erik Isaksson, Erik Bergman och Birger Bystedt. Främre raden fr. v: Holmfred Norlén, Levi Karlsson, Karl Danielsson, Rune Johansson, Rune Molander, Nils Ström, Hjalmar Könberg, Gustav Andersson, Rune Granlund, Rudolf Näslund och Axel Nordlander. Fotot från Annika Ahlstedt, Uppsala, och namnen genom Jan-Ove Jonsson, Utansjö.
1:a klass 1928-1929. Lärarinna Ida Fällström. Eleverna har inte gått att identifieras, utom Åke Gerhard Larsson. Enligt examenskatalogen: Erik Cahlman (Utansjö); Ingvar Öberg (Utansjö); nummer två från vänster Åke Larsson (Utansjö 1921-2009); Hans Näsström (Utansjö; Sören Gradin (Utansjö); Ivan Andersson (Mörtsal); Tore Högman (Utansjö); Stig Larsson (Veda). Flickor i ej nämnd ordning: Dagny Nilsson (Veda); Barbro Lundin (Veda); Boijan Nyberg (Utansjö); Hjördis Bäckman (Utansjö); Magna-Marie Andersson (Veda); Karin Rönberg (Veda); Ann-Mari Söderkvist (Utansjö); Elsy Isaksson (Utansjö); Ingegärd Pettersson (Utansjö); Solveig Näsström (Veda); Kristina Nyholm (Utansjö); Eira Andersson (Utansjö); Gunborg Grääs (Utansjö); Alice Granlund (Utansjö); Ulla Bergstedt (Utansjö); Gunhild Pettersson (Veda); Kajsa Lundin (Mörtsal). Fotot från framlidne Åke Gerhard Larsson, Utansjö.
1:a klass 1933-1934. Namn enligt examenskatalog: Sven Erik Söderström, Allan Näsström, Kurt Danielsson, Valter Grääs, Anders Högman, Erik Sixten Öberg, Gunhild Johanna Omberg, Karin Högman, Maj-Britt Kallin, Mary Söderkvist, Ulla Jonsson, Birgit Nyberg, Karin Viberg, Dagny Inga-Britt Löfgren, Gunborg Östman och Maj-Britt Elmqvist. Fotot från framlidne Anders Högman, Kiruna.
1:a klass hösten 1951. Bakre raden fr. v: Rune Fahlén, Erling Ulfsparre, Karin Bystedt, Gudrun Bodén, Ingrid Holmberg, June Bylund, Sten-Åke Jonsson, Hans Lindström och Bengt-Åke Bengtsson. Främre raden fr. v: Sune Nilsson, Karl-Åke Zetterlund, Stellan Sjödin, Ann-Charlotte Holmkvist, Ingrid Könberg, Marianne Bergström, Ulla Brunnström, Kent Ström, Jan-Åke Högman och Åke Pettersson. Lärarinna Enoline Norlin. Fotot från Ulla Brunnström.
1:a klass 1949-1950. Rune Danielsson i Härnösand har kompletterat hela klassen med pojkarna 2011-03-15. Stående från vänster: Karl-Lennart Hellström, Rolf Zetterlund, Tord Eriksson, Arne Eriksson, Hans Östman, Åke Östman, Rune Danielsson, Ragnar Olsson, Torsten Jansson och Jan Sjödin, Sittande från vänster: Lage Sandqvist, Gunnar Larsson, Britt Ström, Gunnel Karlsson, Annlis Nordin, Gunhild Andersson, Maggi Sudlin, Kerstin Byström, Ove Karlsson och Allan Olsson. Lärarinna Enoline Norlin. Fotot från Kerstin (Byström) Norberg, Härnösand.
1:a klass 1950-1951. Bakre raden fr. v: Maud Könberg, Gunnel Norlén, Okänd, Okänd, Okänd, Lillan Sandqvist och lärarinnan Svea Söderling. Mellersta raden fr. v: Kurt Högmark, Torbjörn Larsson, Svante Löfroth, Gösta Selander, okänd, Sven-Olov, okänd, Lars Hellström och Lars Forsberg. Sittande fr. v: Håkan Karlsson, Sten Östman, Tommy Bystedt, Lars-Erik Lind. Fotot från Gösta Selander, Utansjö.
1:a klass 1952-1953. Lärarinna Svea Söderlind (g. Mattsson). Namnen uppräknas enligt klasslistan och känner ni igen någon så placera gärna in dem på rätt plats. Det saknas dock två elever på bilden. Leif Allan Bergdahl, Tord Anders Karlsson, Kjell Bruno Olsson, Åke Lennart Fahlén, Nils Johan Gösta Jonsson, Leif Hjalmar Granlund, Tord Martin Jansson, Sten Elof Olsson, Jan Tommy Nygren, Lars Christer Svensson, Karin Margareta Karlsson, Kerstin Marianne Larsson, Ulla Agneta Pettersson, Mona Birgitta Östlund, Signe Ann-Christin Nordin, Birgitta Elisabet Engström och Berit Vassberg. Fotot från Berit (Vassberg) Mörk, Härnösand.
1:a klass 1953-1954. Bakre raden fr. v: Ulf Sjödin, Sven-Erik Hultin, Björn Lundberg, Leif Zetterlund, Raul Högmark, Sune Forsberg, Raul Östlund, Kurt Lennart Högman, Thomas Olsson, Nils-Göran Sjöqvist, Lennart Bystedt, Sune Wårdahl. Främre raden fr. v: Kristina Hedberg, Kjerstin Scherman, Kjerstin Damberg, Mona Könberg, Inger Sjölander, Birgitta Östlund, Inger Olsson, Inger Ström, Barbro Nässlander, Birgitta Klint, Ingrid Ledin, Lena Zetterlund, Margareta Ledin. Lärarinna Enoline Norlin. Fotot från Thomas Olsson, Bollstabruk.
1:a klass 1955. Lärarinnan Svea Mattsson. Stående fr. v: Börje Larsson, Åke Könberg, Ove Bäckström och Olav Zetterlund. Främre raden fr. v: Louise Näsström, Vajlis Jansson, Karin Pettersson, Eva Pettersson, Gunilla Möller, Lars Bystedt, Gun-Britt Högman, Monica Jonsson, Barbro Scherman och Lena Johansson. Fotot från Gun-Britt Högman, Härnösand genom Lars Zetterlund, dito.
1:a klass 1955. Stående fr. v: Lars-Erik Björk, Kent Lindberg, Klas-Göran Gustavsson, Lars-Gunnar Hultin, Björn Lundberg, Morgan Zetterlund, Pär Brunnström, Bengt Brunnström, Rolf Appelqvist. Sittande fr. v: Bert Norell, Birgitta Nygren, Monica Sjölander, Gudrun Lövgren, Margareta Wiklund, Anita Ekberg, Ulla Könberg, Marie Hamrin, okänd, Lennart Eriksson. Lärarinna Enorline Norlin. Fotot från framlidne Birgitta Vestling (Nygren), Örnsköldsvik.
1:a klass 1960. Bakre raden fr. v: Tomas Persson, Kjell Gardeland?, Sven-Henrik Dahlin, Bengt Jansson, Stefan Holm, Kjell-Anders Jonsson?, Lennart Eriksson. Mellersta raden fr. v: Nils-Gunnar Fälldin, Erik Höglund, Anders Öberg, Rigmor Östlund, Elisabet Olsson, Signe Selin. Främre raden fr. v: Margareta Henriksson, Bodil Åström, Gun-Marie Sohlin, Mona Sjödin, Rakel Kärrman och Vivianne Lövgren. Fotot från Gun-Marie Sohlin, Älvsjö.
1:a klass 1965-1966. Bakre raden fr. v: Lars Holmberg, Kjell Törnlund, Jonny Nordling, Egon Kärrman och Bert-Olov Wikström. Mittenraden fr. v: Lena Källman, Inga-Britt Röding, Ingeborg Maul, Maria Nordin och Lars Brattmyr. Främre raden fr. v: Ulf Alltin, Roger Byström, den snälla fröken Svea Mattson och Ulf Sellgren. Fotot från Lars Brattmyr, Härnösand.
1:a klass 1970. Bakre raden fr. v: Eva Lindqvist, lärarinna, Lea Laurila, Sven-Evert Hägglund, Mikael Nordin, Tony Lindholm, Jan Lindholm, Caj Brage, Annika Bergström och Sibylle Menzel. Främre raden fr. v: Annika Nordling, Lars Tjärnberg, Lars Persson, Lars-Åke Jansson, Titti Wedin, Britt-Marie Viberg, Ann-Catrin Genberg. Fotot från Lars Tjärnberg, Härnösand.