Fotogalleri

Gamla herrgården 1

Jordbruksarbetarna vid herrgården omkring 1920. Fr. v: Oskar Ekberg, sönerna Emil och Einar, Helmer Nyholm, Elver Högman, Konrad Molander, Yngve Nordin, Albin Wall, Ragnar Fagerström, Bertil Boman, Karl Högman, och Sven Nordin. Knästående fr. v: Johan Hedberg, Pelle Molander, rättare Ruben Dahlkvist, trädgårdsmästare Karl Brandberg, ladugårdsförman Karl-Magnus Andersson, Viktor Hedberg, Wilhelm Nordkvist och K-J Nordin samt jordbrukets 16 hästar. Fotot från framlidne Anders Högman, Kiruna.
Slåttana på herrgården under 30-40-talet. Stående fr. v. Albin Wall, Reinhold Nordin, Sven Nordin, Okänd, Karl Andersson. Sittande fr. v.: Gerda Högman och Okänd. Fotot från framlidne Anders Högman, Kiruna.
Stående Börje Nordin och sittande fr. v: Maria Andersson, Gerda Högman, Gustav Andersson, Okänd, Albin Wall, Reinhold Nordin och rättare Algot Hägerström. Namnen på barnen okänd. Han som sitter bakom Maria är hennes man, ladugårdsförman Karl Andersson. Fotot från framlidne Anders Högman, Kiruna.
Albin Wall under arbete. Fotot från framlidne Anders Högman, Kiruna.
Oklart om denna bild hör hemma på herrgården. Kan också vara kyrkladan vid nuvarande Patronvägen eller den stora logen vid dammen. Fotot från framlidne Anders Högman, Kiruna.
Vy mot herrgården omkring 1920-talet? Fotot från Jan-Ove Jonsson, Utansjö.
Vy mot herrgården troligen 1950-talet. Fotot från Jan-Ove Jonsson, Utansjö.

 

Vy över herrgården. Fotot från Jan-Ove Jonsson, Utansjö.