Bynamnet

Nämns som Aabor 1535 och Aabol 1545. Namnet har betydelse av gård eller hemman. Byn ligger på Åbordsön vid förgreningen mellan de båda utloppsarmama av Ångermanälven, som förr egentligen bara brukade benämnas som ”ån”. Åbordsön har tidigare varit boställe för högre ståndspersoner inom Högsjö.

På ön har funnits skeppsvarv, anlagt av den kände industrimannen Christoffer Kramm, som också bodde på Åbord, tegelbruk, ett mindre sågverk, skola, barnkoloni, kustartillerianläggningar. Idag är Åbordsön endast bebodd under sommarmånaderna. Första skattebonden på Åbord var Hans från 1535.

Storskifte 1842-1843.

1854 bodde här fortfarande 45 personer inom 8 hushåll. 1993 finns inga fast boende kvar. (Högsjöboken II, s. 35)