Bjäsholmen

Bjäsholmen omnämns tidigast i en geometrisk avmätning över Sörutansjö från 1695, författad av lantmätaren Kristoffer Mört, och färdigställd i februari 1696. Där nämns ”Lett måsigt äng Biäsholmen kallat ähr belägit 3780 al:r (2245 meter) i ostSydost ifrån Byn (Utansjö), innehåller 4 Tunn:r 15 kannor af ringa växt Jordmohn af hårdlera bär smått måsshö.”

Bjäsholmen vid laga skifte 1767-1771 från brukets karta.

Bjäsholmen (Bjässholmen) är beläget strax söder om Utansjö efter älven och finns upptagen på brukets karta 1767-1771 men det var först kring sekelskiftet som det blev några bofasta. Här växte bl.a. Åke Gerhards morfar Augustin Karlsson upp. Här var det förr plats för fäbod där man bjässa korna vilket har gett upphovet till namnet Bjässholmen.

Bjäsa kor eller nötkreatur, i Norrland starkt bygdemålsfärgat, sätta in i bås och binda dem där, båsa.