Bynamnet

Från Morsal 1544 till Mörtzall 1580, en efter dåtida sedvänjor snabb namnförändring på en by med forntida anor. Bynamnet härleds från Mörtsjön, men andra ledet i bynamnet anses komma från fornsvenska ordet ”hali” som betyder svans eller stjärt och har med terrängbildningen i område att göra.

Den första bonden som omnämns är från 1544. Han hette Erik Nilsson. Liksom tidigare digerdödshärjade byar var även Mörtsal en gång en ödeby. I Mörtsal har under flera århundraden en postiljon varit stationerad. Han förde post mellan Skullersta i Nora och Näs i Säbrå.

Storskifteskarta 1768.
Storskifteskarta 1768.

Från 1800-talet utvidgades postgången även till Frånö. Under älvtrafikens tid roddes passagerare från Mörtsal ut till de väntande älvbåtarna. Telegrafstation har funnits i byn.

Det finns ett torpställe i byn som fått namnet Smörbrunn. Namnet antyder att det kan ha varit ett speciellt fruktbart torp en gång i tiden. Ryssarna brände ner byn vid sina härjningar 1721. Gravrösen bär minnen från hednatid och en mineralkälla med hälsosamt vatten har en gång flitigt druckits ur av byborna. (II, s. 29)