Släkter och gårdar

Mörtsal 21 3/4 seland
1 seland utjord till Skuru fram till 1548. Hemmanet som Jon Larsson besitter, nämns 1560 som barnagodset och hemmanet om 11 ¼ seland. Lars Långe Persson från Gävle besatt hemmanet 10 ½ seland, vilken brukades av Per Olofsson från 1559. År 1567 nämns Lars vara på Hornö i Nora.

20 seland 1556. Jon Larsson ägare till 6 kor och 1 stor enligt 1610 års boskapslängd. Per Jonsson på Mörtsal 1 postbonde. Sonen Jon Persson blir uttagen till gardeskarl enligt dmb 1716 27/10, p 43.

Israel Eriksson på nr 2 sakfälld för husröta 1651 11/11; upplåter åt Elias Erici Rhezelius, komminister i Högsjö 1640-1660, sm kyrkoherde i Ramsele, 3 ¼ seland 1649 13/1.

År och ägare
1544 Erik Nilsson
1546-1555 Lars Olofsson
1556 Karin NN
1557-1560 Nils Hansson
1557-1577 Mickel Eriksson
1559-1567 Lars ”Långe” Persson, Gävle
1560-1562 Jon Larsson
1560-1566 Olof Eriksson
1561-1563 Ivar Eriksson
1564-1565 Per Åsmundsson
1568-1572 Olof Jakobsson, Nora
1570 Jon Mickelsson
1571 Jon Olofsson
1572 Jöns Gudmundsson
1577-1586 Olof Eriksson
1573-1608 Jon Larsson
1587-1588 Erik Jonsson
1609-1610 Kerstin NN
1613-1629 Per Jonsson
1629 Daniel NN
1629 Pål Nilsson

Mörtsal 1
1629-1648 Per Jonsson, Mörtsal 1
1652-1688 Jon Persson
1690-1698 Per Jonsson, Mörtsal 1
1700-1715 Jon Persson, Mörtsal 1
1768 Lars Jonsson

Övriga: Postförare Johan Olofsson

Mörtsal 2
1637 Israel Eriksson
1654-1663 Khde Elias Erici Rhezelius
1667-1670 Erik Olofsson
1673 Sara Nordelia, khdeänka
1679 Nils Olofsson
1683-1688 Daniel Eriksson
1690-1715 Israel Johansson, Dal 1
1768 Israel Olofsson