Bynamnet

Kallas även Överskog och ligger i det bergiga skogsområdet vid sockengränsen mot Säbrå och byn Ytterskog. Haakon hette den förste skattebonden i byn.

Överskog storskifte 1767.
Överskogs inrösningsjord 1829.
Överskog laga skifte 1830.

I Skog finns de omtalade Oringsbackarna. Ett kapell lär, enligt sägnen, ha funnits i Oringen under medeltiden.

På andra sidan sockengränsen har det funnits en järnvägsstation för Ådalsbanan. Numera ett minne blott. Kvarn har funnits vid Oringsbäcken. Ryssarna brände ner fastigheterna 1721. En stenåldersboplats har hittats i Skog. (II, s. 32)