Släkter och gårdar

Vålånger 39 1/4 seland

Sjul Andersson Bagges hemman 8 seland. Erik Nilssons hemman 6½ seland. Per Anderssons hemman 9½ seland. Per Olofssons hemman 8 ¼ selad. Lars Eriksson knekt 1595. Per Eriksson knekt 1600-1595. Jon Olofsson ägare till 2 kor enligt 1610 års boskapslängd. Änkan Aluna fattig 1609.

Olof Jönsson knekt på hemmanet 1603-1606 och ägare till 6 kor och 1 sto enligt 1610 års boskapslängd. Israel Olofsson var knekt 1604-1605 och fick knektfrihet på hemmanet 1605. Lars Jonsson ägare till 6 kor och 1 sto enligt 1610 års boskapslängd.

Erik Larsson sexman 1655, nämnd som vittne 1669, då han var omkring 80 år (dmb 1669 3/12). Olof Eriksson nämndeman, kyrkväktare 1664. Jon Jonsson skräddare. Olof Grelsson fjärdingsman, sexman 1655. Olof Hansson kyrkvärd 1679. Sjul Persson son till Per Sjulsson i Vålånger och Östby.

Johan Persson, nr 5, pliktade med kroppen för det han blev fälld till tjuvnad (dmb 1699 ½), levde ännu 1712.

Besittningsordningen på nr 5 oklart. Forskning pågår kring de oplacerade.

År och ägare
1546-1555 Anders Svensson Bagge
1546-1558 Sjul Jonsson
1546-1565 Per Olofsson
1546-1566 Per Andersson
1566 Ingeborg NN
1552-1556 Jon Persson
1553-1555 Jon Simonsson
1557-1570 Erik Nilsson
1557-1576 Sjul Andersson Bagge
1557-1591 Pål Sjulsson
1562-1583 Jon Sjulsson
1567-1610 Olof Jönsson, knekt
1567-1589 Erik Persson
1571-1619 Jon Persson
1579 Anders Sjulsson
1580-1589 Olof Sjulsson
1581-1593 Göran Bengtsson
1582-1583 Marita NN
1583-1603 Per Jonsson
1585-1589 Erik Andersson
1590-1596 Per Eriksson, knekt
1592 Olof Eriksson
1593-1595 Lars Eriksson, knekt
1593-1619 Jöns Pålsson
1596-1598 Per Kristoffersson
1599-1610 Jon Olofsson
1604-1605 Israel Olofsson, knekt
1610 Olof Hermansson, gift knekt
1610 Per Tomasson, ogift knekt
1648 Per Eriksson, kronobåtsman

Vålånger 1

1592-1603 Lars Jonsson
1609, 1613-1623 Per Larsson, knekt 1609
1610, 1627-1663 Erik Larsson, knekt 1610
1667-1702 Olof Eriksson,Vålånger 1

Vålånger 2

1627-1640 Hans Nilsson
1644 Jon Hansson
1646-1670 Jon Danielsson, Bjärtrå
1673-1698 Jon Jonsson, Vålånger 2
1699-1701 Brita Olofsdotter

Vålånger 3

1627-1652 Olof Grelsson, t. Västby 3
1654-1658 Mats Olofsson, Vålånger 3
1659-1668 Olof Grelsson, ovan, t. Västby 3
1670 Anna NN
1673-1683 Olof Hansson, t. Västby 3
1691-1692 Anna Olofsdotter, Vålånger 3
1693-1699 Olof Olofsson, Vålånger 1
1700-1734 Erik Olofsson, Ås 2

Vålånger 4

1547-1561 Per Andersson
1583-1600 Jon Persson
1608-1627 Lars Jonsson
1637-1639 Lars Larsson
1640-1673 Israel Larsson, Vålånger 4
1683-1715 Samuel Eriksson, Vålånger 4

Vålånger 5
1600-1605 Per Eriksson
1609 Brita NN, änka?
1609-1610 Aluna, änka?
1621-1647 Sjul Persson, Vålånger 5
1652-1673 Anders Larsson
1683-1704 Johan Persson

Vålånger övriga
Anna NN
Erik Björn, kronobåtsman, Västby
Brita Olofsdotter