Bilder från förr

Kvarndammen

Vattentuben med flottarrännan. I bakgrunden den stora ladan.
Fundament 1891 till järnvägsbron över Utansjöån. Bilden under medgivande från Rolf Stens bok: Härnösand-Sollefteå Järnvägsaktiebolag, sid. 16.
Logen vid dammen. Luckorna närmast tillhörde vattentuben ner till fabriken. Fotot från framlidne Anders Högman, Kiruna.
Siri Jonsson (född Andersson) och Alice Ekberg står och begrundar vattennivån.
Den gamla bruksdammen nere vid fabriksområdet under järnbruksepoken.
Tage Kallin var född den 29 mars 1912 på Utansjö och avled där ogift den 23 juni 1945. Till vänster i bild skymtar Gamla Rättaregården och byggnaden till höger Vedinska gården. Fotot från Mikael Kallin, Timrå.
En mycket fin bild på den gamla Kvarndammen som bilden heter. Strax nedanför låg en mjölkvarn tillhörande Vedabönderna. Fotot från Adie Nilsson, Härnösand.
Ena Viola Olsson från Vreten. Fotot från Maggie Dahlqvist, Timrå.
Helge Sjödin poserar. Fotot från Mona Nixon, Gammellandet.
Kalle Nilsson till vänster, andra okänd. Fotot från Mona Nixon, Gammellandet.
Okända kvinnor och grabb i närheten av nuvarande Pensionäshemmen. Fotot från Mona Nixon, Gammellandet.
En vacker vy över gamla bron med den tidigare Norrstigen och Riks 13. Fotot från framlidne Lennart Lenken Nordlander, Gustavsberg.
Nedanför kamrersbostaden. Fotot från Mikael Kallin, Timrå.
Från samma plats som föregående.  I mitten kan man skymta gamla flottningsrännan. Fotot från framlidne Elsy Nyberg, Utansjö.
Här sitter bl.a. John Öberg i sin taxikostym längst bak till vänster på järnvägsfundamentet. Fotot från framlidne Ulla-Britt Järledal, Vålånger.
Samma personer som har förflyttat sig till dammluckorna. Fotot från framlidne Ulla-Britt Järledal, Vålånger.