Historiska kartor

De första kända historiska kartan över Utansjö är från 1695 och visar Sörutansjös ägor med hemmanet och den är väldigt intressant och detaljrik. Där får vi reda på en hel del och hemmanet brukas då både av Gunilla Ström från 1692 (död 1743), änka efter rektorn vid Härnösands Trivialskola Mattias Mört, som dog 1691 och Mattias svägerska, Katarina Limnelia.

Sörutansjö 1695. Karta av Christoffer Mört.
Samma karta, texten borttagen.

Hon stod skriven på hemmanet från 1697 fram till 1701 då hon själv tog över båda gårdarna och på kartan ser vi dessa två gårdar på hemmanet Sörutansjö. Denna karta har jag redigerat genom att ta bort all text för att lättare kunna se ägorna, se nedan. Tyvärr finns inga bilagor till denna karta.

Storskifte 1764 för Norrutansjö.
Storskifte 1764 för Norrutansjö, kvarnsvedjan.
Storskifte 1764 för Norrutansjö.
En väldetaljerad storskifteskarta från 1793 för Norr- och Sörutansjö.

Avsikten med storskiftet var att samla de små och utspridda ägodelarna till ett fåtal större åkrar per gård för att effektivisera de enskilda brukningsenheternas produktion.

Storskiftesstadgan från 1757 begränsade varje gårds andel till maximalt fyra tegar per åkergärde eller äng. Den ursprungliga koncensusregeln – att användarna strävar efter att söka samförstånd – från 1749 skärptes till det ovillkorliga vitsordet, vilket innebar att det räckte med att en bonde i byn begärde storskifte för att det skulle genomföras.