Utansjö folkskola

Utansjö folkskola stod färdigbyggd i sin prakt 1905 ca 250 meter ovanför det nuvarande Folkets Hus. 1973 revs skolan då det ansågs alldeles för dyrt att underhålla den och att skolbarnen i Utansjö hade minskat.

Elever vid Utansjö folkskola 1913. Fotot från Maggie Dahlkvist, Timrå.

Genom ett utfärdat gåvobrev daterat den 5 oktober 1904, skänkte Utansjö Cellulosa Aktiebolag Högsjö församling en tomtplats, avsedd för uppförandet av ett skolhus under bolagets ägande hemman Norrutansjö nr 2 om 7 3/10 seland. I brevet ges en fullständig redogörelse över tomtens storlek enligt följande:

I norr mot Sandvikens sågverks Aktiebolags rågång med början 35,4 meter från Hernösand-Sollefteå Jernväg, i öster mot stamhemmanets ägor i rät vinkel mot norra rågången 93 meter, i söder även mot hemmanets ägor efter en bruten linje åt sydväst 9,3 meter.

Inramade området läget för skolans plats.
Skolans fasad åt söder.
Skolans fasad åt väster.

Tomten fick för framtiden inte bebyggas med eller användas för annat ändamål än skolhus åt Högsjö kommun. Sedan församlingen hade utverkat sig Kongl. Majt:s Befallningshavandes fastställelse av denna avsöndring, förbands sig bolaget att tillhandahålla nödiga åtkomsthandlingar för lagfartens vinnande.

För Utansjö Cellulosa Aktiebolag dess styrelse: Paul Burehardt, Ernst Malmström, Helmer Flygt, N. Ulsved, Aroselund och John Haslum.