Fackföreningen

Arbetarnas arbets- och levnadsvillkor under dessa år i början av 1900-talet var kanske inte vare sig sämre eller bättre än för arbetare i gemen. De hade låga löner och stora familjer. Trånga bostäder bidrog till att sjukdomar lätt speds.

En sådan beskrivning av bostadsstandarden får ses generellt. Utansjö sulfitfabrik lät redan år 1900 bygga bostäder åt arbetare och tjänstemän. Enligt samtida handlingar uppfördes tio byggnader med uthus till arbetarna och tre tjänstemannabostäder. Dessa kostade tillsammans 177 000 kronor. Man fick hyra bostad så länge man hade anställning vid bruket.

Arbetarkasernerna “Vita raden” uppförd 1898-1900.

Kosten var ensidig och ofta otillräcklig. Kött hade man mycket sällan eftersom dert var för dyrt och fisk fick man ta upp själv ur sjön. Arbetstiden var ofta mellan 60 och 72 timmar per vecka. Fackförenigarnas krav var att alla skulle få 8-timmars arbetsdag.