Järnbruket 1738

I ett protokoll från den 22 augusti 1732, finner man att handelsmannen i Härnösand, Daniel Halenius, tidigare hade varit på besök i Utansjö året innan den 23 mars och inspekterat ett lämpligt läge för att anlägga ett järnbruk med tillhörande hus.

De båda bönderna på byn, Zackris Nilsson och Jon Bertilsson, ägde tillsammans åns halva vattenflöde och sin del i mjölkvarn som var belägen där och han hade nu tillsammans med de båda fått ett erbjudande av vattenrätten att, vid byggandet av bruket inte göra någon stor åverkan på deras ägor.

För att Halenius skulle få del av rättigheten, krävde Zackris och Jon att ingen skada skulle ske på platsen mellan kvarnsvedjan, åkerhagarna och själva Utansjöån. Inte heller på dess åkeräng eller kvarnvatten när Halenius skulle dämma upp både vid åmynningen och nere vid Ångermanälven.

När bygget skulle ta sin början, skulle de båda bönderna erhålla 2 tunnor salt och under den rådande överenskommelsen fick de 4 rullar tobak och när bygget hade påbörjats 1738 fick de sina tunnor salt i juni månad. En tunna motsvarar 146,6 liter. Bilden här är det första om brukets uppkomst och beskriver undersökningen på plats.

Undersökning vid anläggandet av en bruksbyggnad den 22 augusti genom Anders Bratt och Daniel Halenius.