Samlingar

Vykort från Johan och Elsa Lundqvist

Dessa två vykort är från Johan (1906 Bjärtrå) och Elsa Lundqvist, född Öberg (1904 Grundsunda) och adresserat till två för mig okända personer. Johan och Elsa har barnen Barbro, Margareta, Gunilla och Ulla (Carina?).

Vykort postgånget Utansjö den 17/8 1951 till Fröken Karin Pettersson i Rönninge, Stockholm. Hur Lundkvist har kommit i kontakt med henne förblir med all sannoikhet olöst. Karin Pettersson var skollärare och var född den 22 oktober 1896 i Hedvig Eleonora som dotter till båtbyggaren och sjömannen Otto Gottfrid Pettersson och hans hustru Karolna Erlandsson. Ingen av hennes föräldrar har någon anknytning till vår bygd, de var födda i Kalmar.

Vykorten med samma motiv.
Utansjö den 17/8 1951.

Utansjö den 16/7. Nu skall jag lämna några livstecken ifrån mig och Gunilla vår mår bra och har det skönt och härligt här. Hur står det till med fröken Pettersson hur är det med veden är den under tak, hälsa fru Kalse med varmma Hälsningar från mig och Gunilla E. L.

Det andra vykortet är också från Elsa (och maken Helge) Lundqvist stämplat den 28 juli 1960 till herr Erik Persson i Hoka, Asarum. Inte heller han eller hans föräldrar, stenarbetaren Edvard Persson och hans hustru Blenda Johanna Elvira Mattsson, har någon koppling hit. Inte heller Erik Perssons hustru Lydia Linnea Andersson. Hon var född i Asarum.

Utansjö den 26/7 1960.

Utansjö den 25/7. Skickar en hälsning att vi har kommit hem och skall börja jobbet i dag. så får vi tacka särskilt för att Gunnar fick ha bilen medans vi var där och vi kunde få se oss omkring. Helge o Elsa.